» Library
Понкин И. В.
Понкин И. В.
Теория государственного управления : учеб. / И. В. Понкин. -М. : ИНФРА-М, 2020.
Read More
В учебнике нового поколения по теории государственного управления изложены и объяснены теоретические основы, ключевые концепты и парадигмы этой теории, онтология, особенности, субъектно-объектный состав, инструменты, процесс, проблемы правового обеспечения, планирования и реализации государственного управления.
Ш. Ашер
Ш. Ашер
Речи на заметку. Легендарные, прозвучавшие и невысказанные» / сост. Ш. Ашер. -М. : Лайвбук, 2019.
Read More
Сила слов неизмерима. Слова могут круто изменить курс целой нации, объединить людей, начать и закончить войны. Политики, художники, учёные, писатели, музыканты, активисты, узники концлагерей и вожди племён -голос автора каждой речи сыграл свою роль. Эта книга -возможность стать свидетелем семидесяти пяти выступлений, каждое из которых меняет мир и творит нашу историю.
Харари Ю. Н.
Харари Ю. Н.
ХХІ ғасырға-21 сабақ : ағылшын тілінен ауд. / Ю. Н. Харари. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы қоғамдық қоры, 2019.
Read More
Тарихшы бұл еңбегінде бүгінгінің мынадай өзекті мәселелерін қозғайды. Заманауи оқиғалардың түп маңызы не? Либералдық демократия неге дағдарысқа ұшырады? Компьютер алгаритмдерінің құлы болмау үшін не істеу керек?
Харари Ю. Н.
Харари Ю. Н.
Homo Deus Болашақтың қысқаша тарихы : ағылшын тілінен ауд. / Ю. Н. Харари. - Нұр-Сұлтан : Ұлттық аударма бюросы қоғамдық қоры, 2019.
Read More
Бұл еңбек Ю. Н. Хараридің дүниежүзіндегі барша оқырманның таңданысын тудырған «Sapiens: Sapiens: Адамзаттың қысқаша тарихы» деп аталатын алғашқы кітабының жалғасы іспеттес. Жақын болашақта Googl мен Facebook талғамымыз жайлы өзімізден де артық біліп, компьютерлер еңбек нарығынан миллиардтаған адамды ығыстырып шығарса не істейміз? Технологияларды меңгерген адамзаттың жойқын күшінен Жерді қалай сақтап қаламыз?
Ежелгі дәуір әдебиетінің антологиясы.Исламға дейінгі әдеби жәдігерлер : Бес томдық. I- том. / Құрастырғандар: О.Д.Бекжан, Т.Е.Қыдыр. - Кітаптың электронды нұсқасын көрсетілген QR код арқылы жүктеп алуға болады. - Алматы : Evo Press, 2019.
Read More
«Ұлы дала жауһарлары» сериясы. «Ежелгі дәуір әдебиеті» антологиясының 1-томына ежелгі дәуір әдебиетінің исламға дейінгі әдеби жәдігерлерінің таңдаулы шығармалары еніп отыр.
Ұлы даланың көне сарындары. Музыкалық фольклор дәстүрлі ән өнері.1-том
Read More
Көне наным-сенім, үйлену және азалау ғұрпының сарындары, балалар фольклоры; дәстүрлі ән өнері-халық әндері және кәсіби әнші-композиторлардың туындылары енгізілді. Көне сарындар мен ұлттық музыкамыздағы таңдаулы үлгілер белгілі өнерпаздардың орындауында нотаға түсіріліп, қазақ,орыс,ағылшын тілдеріндегі ғылыми-танымдық түсініктемесімен берілді.
Понкин И. В.
Понкин И. В.
Девиантология государственного управления : учеб. / И. В. Понкин. -М. : ИНФРА-М, 2020.
Read More
В учебнике представлены ключевые основы и концепты теории государственного управления. Раскрыты ключевые теоретические вопросы и актуальные проблемы тематического горизонта девиантологии государственного управления.
Туз А. Крах.
Туз А. Крах.
Как десятилетие финансовых кризисов изменило мир : науч. изд. / А. Туз. -М. : Издат-во Ин-та Гайдара, 2020.
Read More
Адам Туз, признанный историк экономики, предлагает новую поучительную интерпретацию экономического кризиса 2008 г. (и его последствий) как глобального события, породившего многочисленные ударные волны, ощущающиеся по всему миру и по сей день.
Барциц И.
Барциц И.
Система государственного и муниципального управления : в 2-х т. Т. 1. : курс лекций / И. Барциц. -М. : Издат. дом "Дело" РАНХиГС, 2019.
Read More
Дан анализ состояния государственного и муниципального управления и его соответствия требованиям управленческой науки, освещен международный опыт преобразований в сфере государственного управления.
Барциц И.
Барциц И.
Система государственного и муниципального управления : в 2-х т. Т. 2. : курс лекций / И. Барциц. -М. : Издат. дом "Дело" РАНХиГС, 2019.
Read More
Рассмотрены перспективы совершенствования системы государственной власти, механизмов принятия и реализации управленческих решений. Особое внимание уделено подготовке кадров для системы государственного и муниципального управления, выработке правовых механизмов противодействия коррупции, разрешения конфликтов в системе государственного и муниципального управления.
Блак Д.
Блак Д.
Оксфорд экономика сөздігі / Д. Блак, Н. Хашимзаде, Г. Майлз ; ауд. А.Арғынғазиева, Ж.Кушебаев, А.Өміртай . - Нұр-Сұлтан : Ұлттық аударма бюросы, 2019.
Read More
Оксфорд экономика сөздігінде дүниежүзіндегі экономика жағдайы, экономикалық белсенділік, адамдар арасындағы, ел ішіндегі, елдер арасындағы экономикалық қатынас негіздері, банк ісі, әлеуметтік қамсыздандыру теориясы, жұмыспен қамту және жұмыссыздық, ақша, несие және басқа да негізгі тұжырымдар бойынша түсініктермен қатар, ойын теориясы және эконометрика тұжырымдары да қамтылған.
К.Калхун
К.Калхун
Оксфорд әлеуметтік ғылымдар сөздігі» / ред. баск. К.Калхун ; ауд. М.Жолшаева, А.Қуанышбекова, Д.Мәзен, Н.Муминов. - Нұр-Сұлтан : Ұлттық аударма бюросы, 2019.
Read More
Оксфорд әлеуметтік ғылымдар сөздігі антропология, әлеуметтану, мәдениеттану, психология, саясаттану, филология, философия және экономика салаларының 1500-ден аса терминін топтастырған.
Previous
Next

Your browser does not support SVGs