» Қолданбалы зерттеу және халықаралық әріптестік орталығы

Қолданбалы зерттеу және халықаралық әріптестік орталығы

МИССИЯ

Тәжірибеге бағдарланған зерттеулерді жүргізу және қолдау, сондай-ақ Академияның халықаралық деңгейдегі орнын айқындау.

БАҒДАР

Академия – әлемдік білім беру кеңістігінің кошбасшыларымен серіктестікте жұмыс істейтін Қазақстан Республикасының және аймақтық ортадағы елдердің мемлекеттік қызметшілерін оқытатын беделді білім беру және зерттеу орталығы.

МАҚСАТТАР

 • Қолданбалы зерттеулердің нәтижелерін қазақстандық қоғам үшін қол жетімді және пайдалы қылу.
 • Академияның профильді қызметіне сәйкес кәсіби мектептермен және ұйымдармен стратегиялық халықаралық қатынастар мен іскерлік әріптестікті орнату және дамыту.

МІНДЕТТЕР:

 • Академияның тақырыптық кластерлерінде басым ғылыми бағыттарды қалыптастыру;
 • Академия аясындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын бақылау, бағалау және үйлестіру;
 • мемлекеттік басқарудың өзекті мәселелері бойынша аналитикалық базаны құру;
 • Академияның профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлерінен сарапшылар палатасын құру;
 • Академияның халықаралық стратегиялық әріптестігін үйлестіру, бақылау және талдау;
 • Академияның профильді қызметіне сәйкес кәсіптік мектептермен және ұйымдармен стратегиялық халықаралық қатынастар мен іскерлік әріптестік құру;
 • Академияның екі жақты және көп жақты институционалдық және аймақтық ынтымақтастығын дамыту;
 • халықаралық гранттық бағдарламаларды іске асыру және кеңейту (Академияда білім алу үшін гранттар, тәжірибе алмасу және кәсіби даму бағдарламалары);
 • беделді халықаралық аккредиттеу агенттіктерінде Академияны аккредиттеу жөніндегі жұмысты бірлесіп ұйымдастыру;

Your browser does not support SVGs