» Зерттеуші назарына

Зерттеуші назарына

Зерттеуші назарына

Осы бөлімнің негізгі мақсаты ғылыми қызметтің нәтижелерін жариялау және бағалау үшін тиімді қазіргі заманғы құралдар мен сервистерді іздеуде зерттеушіге көмектесу болып табылады.


Scopus және Web of Science дерекқорларында индекстелетін рейтингтік журналдардың тізімі (2019 жылдың ақпан айы) ↓:20

Халықаралық конференциялардың тізімі (2019 жылдың ақпан айы) ↓:23

«Development Day МБА шеңберінде Ғылыми мақаланы жариялау үшін рейтингтік журналды қалай таңдау қажет. 2018 жылғы 5 қазан. Автор: К.А. Ахатова» ↓:26

«Горизонт – 2020» бағдарламасының ашық конкурстар тізімі ↓:86

«Development Day МБА шеңберінде Web of science, Scopus ақпараттық ресурстарының көмегімен рейтингтік журнал таңдау. 2018 жылғы 26 қазан. Автор: К.А. Ахатова» ↓:122

ResearcherID-да профильді тіркеу бойынша нұсқаулық ↓:23

Қазақстан Республикасы Президентінің Жанындағы Мемлекеттік Басқару Академиясының Web of Science және Scopus ақпараттық ресурстарының деректері бойынша жарияланымдар белсенділігі ↓:19

Международные конференции (июнь) ↓:11

Международные конференции (июнь) Таблица ↓:18

Исследовательский потенциал Академии ↓:13


Жарияланымға журналдың сәйкес келетіндігін қалай анықтауға болады?

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 127 бұйрығының 6-шы тармағына сәйкес философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін алуға ұсынылған диссертацияның негізгі ғылыми нәтижелері диссертация қорғауға дейін диссертация тақырыбы бойынша кемінде 7 (жеті) жарияланымда шығады.

Қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін ұсынылатын ғылыми басылымдар тізбесі (Скачать)


Your browser does not support SVGs