» ШЕТЕЛДІК САРАПШЫЛАРДЫҢ ҚАТЫСУЫМЕН ӨТЕТІН СЕМИНАРЛАР

ШЕТЕЛДІК САРАПШЫЛАРДЫҢ ҚАТЫСУЫМЕН ӨТЕТІН СЕМИНАРЛАР

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 13-15 шілде* 2020 жылғы

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 акад. сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: ОМО, ОАО құрылымдық бөлімшелерінің басшылары (комитеттер төрағаларының орынбасарлары, департамент директорлары және олардың орынбасарлары, әкімдер және олардың орынбасарлары, аппарат басшылары және т.б.)

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:  

 • Эмоциялық интеллект. Бұл не және неге маңызды?
 • Эмпатия: эмпатия күші және ең үздік қарым-қатынас кілті
 • Эмоцияларды басқару
 • Коучинг және эмоциялық интеллект
 • Эмоциялармен жұмыс істеуге арналған төрт дағды
 • Басшыға арналған эмоционалды интеллект

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Тренинг нәтижелері бойынша тыңдаушылар өз командасы мен жалпы ұйым қызметінің тиімділігін арттыру үшін эмоционалды интеллектінің техникалары мен түрлі құралдарын меңгереді.

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • Өзін-өзі дамыту
 • Қызметті басқару
 • Көшбасшылық

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2020 жылғы 27 – 29  шілде*

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 акад. сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Комитеттер төрағаларының орынбасарлары, стратегиялық департаменттердің директорлары, олардың орынбасарлары, стратегиялық жоспарлау процесіне тартылған құрылымдық бөлімшелердің басшылары, әкімдер мен әкімдердің орынбасарлары, аппарат басшылары және т. б.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:  

 • 5 Форсайт моделі
 • Horizon scanning
 • Интеграцияланған сценарийлер әдісі және себеп-салдарлық талдау
 • (Causal Layered Analysis (CLA)
 • Сценарий контексіндегі «араласулар»
 • Мемлекеттік басқаруда сценарийлік жоспарлау технологияларын қолдану

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Тренинг нәтижелері бойынша тыңдаушылар форсайт технологияларын күнделікті қызметте қолдануға арналған практикалық құралдарды меңгереді, перспективалық ойлау (future thinking) және сценарийлік жоспарлаудың негізгі тұжырымдамаларын меңгереді; сценарийлік жоспарлаудың құралдары мен әдіснамасын қолдануды үйренеді.

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • Стратегиялық ойлау
 • Жүйелік басқару
 • Өзін-өзі дамыту

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ:  2020 жылғы 21 – 23  қыркүйек*

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 акад. сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: ОМО, ОАО құрылымдық бөлімшелерінің басшылары (комитеттер төрағаларының орынбасарлары, департамент директорлары және олардың орынбасарлары, әкімдер және олардың орынбасарлары, аппарат басшылары және т.б.)

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:  

 • Ойлау дизайны және дәстүрлі ойлау
 • Уақыт талаптары – үдерістердің кешенділігі және тұрақты өзгерістерді басқару
 • Инновациялардың қажеттілігі
 • Ойлау дизайны, инновацияларды ынталандыру әдістері мен құралдары
 • Мемлекеттік құрылымдардағы ойлау дизайны  
 • Іс жүзіндегі ойлау дизайны
 • Мемлекеттік қызметшілердің қызметінен нақты проблемаларды шешу үшін ойлау дизайны қағидаттарын қолдану
 • Мемлекеттік құрылымдарда инновацияларды енгізу.  Инновацияларға тосқауылдар. Инновацияны енгізудегі басшылардың рөлі

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Тренинг нәтижелері бойынша тыңдаушылар инновациялық ойлауды қалыптастыру және дамытуға, мемлекеттік ұйымда инновация мәдениетін арттыруға, мемлекеттік құрылымдарда ойлау дизайнының принциптерін қолдануға арналған практикалық құралдарды меңгереді.

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • Өзгерістерді басқару
 • Көшбасшылық
 • Өзін-өзі дамыту
 • Қызметті басқару

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2020 жылғы 20 – 22  шілде*

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 акад. сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: ОМО, ОАО құрылымдық бөлімшелерінің басшылары (комитеттер төрағаларының орынбасарлары, департамент директорлары және олардың орынбасарлары, әкімдер және олардың орынбасарлары, аппарат басшылары және т.б.)

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:  

 • Ұйымдық мәдениет және оның түрлері
 • Ұйымдық мәдениет және бұл неге маңызды
 • Ұйымдық мәдениет және мемлекеттік қызмет
 • Ұйымдық мәдениет және қызметтің тиімділігі
 • Ұйымдық мәдениет және көшбасшылық
 • Мәдениеттегі оң өзгерістердің принциптері
 • Стратегия және оның ұйымдық мәдениетпен байланысы
 • Инновациялық және бейімделу мәдениетін қалыптастыру

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Тренинг нәтижелері бойынша тыңдаушылар тиімді ұйымдық мәдениетті қалыптастыру және мәдениетті бақылаудан нәтижелерді бағалауға трансформациялау үшін түрлі құралдарды меңгереді, осы үдерісте басшылар ретінде өз рөлін сезінеді, сондай-ақ өз жұмыс орындарында одан әрі енгізу үшін іс-қимыл жоспарын әзірлейді.

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • Шешімдер қабылдау
 • Қызметті басқару
 • Көшбасшылық

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2020 жылғы 1 – 3  маусым

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 акад. сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Өз мансабын одан әрі ілгерілетуге мүдделі және өзінің көшбасшылық құзыреттерін жетілдіруді қалайтын орта буындағы басшы әйелдер.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: Мемлекеттік құрылымдардағы әйелдердің саны ұдайы өсе түссе де, әйелдердің жоғары басшылық орындарда болуы салыстырмалы түрде аз. Бұл бағдарлама басқару қызметінде басшы-әйелдер кезігетін сын-қатерлер мен қиындықтар мәселелерін қамтиды. Өзінің көшбасшылық құзыреттерін жетілдіру және мансаптық жолымен одан әрі ілгерілеу үшін әртүрлі ұсынымдар мен құралдар ұсынылатын болады.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Тренинг нәтижелері бойынша тыңдаушылар өздерінің көшбасшылық құзыреттерін жетілдіру үшін практикалық құралдарды меңгереді.

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • Көшбасшылық
 • Қызметті басқару
 • Өзін-өзі дамыту

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2020 жылғы 15 – 17 маусым

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 акад. сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: ОМО, ОАО құрылымдық бөлімшелерінің басшылары (комитеттер төрағаларының орынбасарлары, департамент директорлары және олардың орынбасарлары, әкімдер және олардың орынбасарлары, аппарат басшылары және т.б.)

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:  

 • Таланттарды басқаруда қалай тиімді көшбасшы болу керек?
 • 4 В моделін қолдану арқылы таланттарды басқару стратегиясын әзірлеу
 • «Дұрыс» таланттарды тарту
 • Таланттарды дамыту және ашу
 • Қызметкерлерге сыйақы беру тұжырымдамасын түсіну
 • Көшбасшы қалай тиімді талант менеджер бола алады?
 • Стратегиялық басымдықтарға байланыстыра отырып, таланттардың бейінін дамыту
 • Таланттарды басқару стратегиясы жоспарын дайындау
 • Таланттарды ұстап қалу – қызметкерлерді көтермелеу мәселелерінде дұрыс шешім қабылдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Тренинг нәтижелері бойынша тыңдаушылар өз ұйымдарында тиімді нәтижелерге қол жеткізу үшін таланттарды басқаруды және ынталандыруды үйренеді.

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • Көшбасшылық
 • Қызметті басқару

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2020 жылғы 29 маусым – 1 шілде

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 акад. сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Мемлекеттік саясатты талдау және әзірлеу процесіне тартылған ОМО, ОАО құрылымдық бөлімшелерінің басшылары (комитет төрағаларының орынбасарлары, департамент директорлары және олардың орынбасарлары, әкімдер және олардың орынбасарлары, аппарат басшылары және т.б.).

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:  

 • Мінез-құлық ғылымына кіріспе
 • «Мінез-құлықтарды» түсіну
 • Мінез-құлық ғылымының тәсілдерін қолдана отырып, тиімді саясатты әзірлеуге арналған стратегиялар
 • Тиімді шешімдер қабылдауға арналған мінез-құлық ғылымының құралдары. Мемлекеттік сектордағы табысты мінез-құлық интервенцияларының мысалдары.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Тренинг нәтижелері бойынша тыңдаушылар мінез-құлық ғылымының кейбір негізгі қағидаларымен танысады және осы қағидаларды өз жұмысындағы өзекті мәселелерге, сондай-ақ мемлекеттік саясатты әзірлеу процесінде қолдануды үйренеді.

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • Шешімдер қабылдау
 • Қызметті басқару

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2020 жылғы 7-9 қыркүйек

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 акад. сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: ОМО, ОАО құрылымдық бөлімшелерінің басшылары (комитеттер төрағаларының орынбасарлары, департамент директорлары және олардың орынбасарлары, әкімдер және олардың орынбасарлары, аппарат басшылары және т.б.)

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:  

 • Стратегиялық жоспарлау VS Стратегиялық менеджмент
 • Мемлекеттік органдардың стратегиясын қалыптастыру, мақсатты болжау, мақсатты индикаторлар
 • Персонал өзінің стратегиялық рөлдерін кәсіби орындауға мүмкіндік беретін қолдау жүйелерін инсталляциялау
 • Стратегияны тиімді орындау үшін жауапкершілігін арттыратын персоналды ынталандыру жүйелері мен әдістерін әзірлеу. Бюджеттерді стратегиямен байланыстыру

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Тренинг нәтижелері бойынша тыңдаушылар ұзақ мерзімді перспективада тиімді мемлекеттік басқару үшін қажетті стратегиялық менеджменттің бірқатар құралдарымен танысады.

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • Жүйелік басқару
 • Стратегиялық ойлау

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2020 жылғы 28-30 қыркүйек

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 акад. сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: ОМО, ОАО құрылымдық бөлімшелерінің басшылары (комитеттер төрағаларының орынбасарлары, департамент директорлары және олардың орынбасарлары, әкімдер және олардың орынбасарлары, аппарат басшылары және т.б.)

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:  

 • Коучинг және тәлімгерлік: бұл не және не үшін қажет?
 • Эмпатия: көшбасшылық стильдері
 • Тәлімгерлік дегеніміз не?
 • Коучинг негіздері
 • Коучинг мәдениетін қалыптастыру
 • Шешім қабылдауға негізделген коучинг

Соңғы онжылдықта көшбасшы-басшылардың рөлі мен функциялары айтарлықтай өзгерді. Мемлекеттік басқарудағы ағымдағы сын-қатерлерге қарсы тұру және қойылған міндеттерге тиімді қол жеткізу үшін көшбасшылар өз ведомстволары мен ұйымдарында инновациялар мәдениетін дамытуы қажет. Жалпы коучинг мәдениетін қалыптастыру инновациялық ортаны қалыптастыру құралдарының бірі болып табылады, онда әрбір қызметкер ұйым қызметіндегі өзінің орны мен рөлін түсінеді.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Тренинг нәтижелері бойынша тыңдаушылар коучинг пен тәлімгерліктің түрлі құралдары мен техникаларын меңгереді, сондай-ақ осы құралдарды тәжірибеде қолдану үшін іс-қимыл жоспарын әзірлейді.

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • Көшбасшылық
 • Өзін-өзі дамыту
 • Қызметті басқару

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2020 жылғы 12-14 қазан

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 акад. сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: ОМО, ОАО құрылымдық бөлімшелерінің басшылары (комитеттер төрағаларының орынбасарлары, департамент директорлары және олардың орынбасарлары, әкімдер және олардың орынбасарлары, аппарат басшылары және т.б.)

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: Бейімделу көшбасшылығы дегеніміз не? Адаптивті көшбасшы қандай қасиеттерге ие? Өзгерістер мен тұрақсыздықты басқару үшін қажетті дағдылар. Көшбасшылық стилі. Жүйелік ойлау. Өзгерістерді басқару.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

Тренинг нәтижелері бойынша тыңдаушылар қиын, үнемі өзгеріп отыратын жағдайларда басқару үшін практикалық дағдыларды меңгереді.

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • Көшбасшылық
 • Өзгерістерді басқару
 • Өзін-өзі дамыту
 • Қызметті басқару

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2020 жылғы 26-28 қазан

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 акад. сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: ОМО, ОАО құрылымдық бөлімшелерінің басшылары, комитеттер төрағаларының орынбасарлары, департамент директорлары және олардың орынбасарлары, әкімдер және олардың орынбасарлары, аппарат басшылары және т.б. (қызметі халықпен тұрақты өзара іс-қимыл жасаумен, сондай-ақ түрлі мүдделі тараптармен ынтымақтасумен байланысты)

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:  

 • Қоғамдағы әлеуметтік шиеленістер. Тиімді келіссөздер жүргізу
 • Әлеуметтік шиеленістерді қалай түсінеміз?
 • Әлеуметтік шиеленістердің өзгермелі түрі.
 • Әлеуметтік шиеленістер контекстіндегі көшбасшылықтың мәні мен мәселелері. Шиеленістерді талдау: негіздері. Медиация шиеленістерді зорлық-зомбылықсыз реттеудің және шиеленістерді басқарудың құралы ретінде. Шиеленістерді шешуге
  БАҚ-тың әсері. Дағдарыстық коммуникациялар.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Тренинг нәтижелері бойынша тыңдаушылар әлеуметтік шиеленістерді реттеу мен басқару бойынша негізгі құралдар мен практикалық дағдыларды меңгереді.

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • Ынтымақтастық және өзара іс-қимыл
 • Шешімдер қабылдау
 • Стратегиялық ойлау

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2020 жылғы 9-11 қараша

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 акад. сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: ОМО, ОАО құрылымдық бөлімшелерінің басшылары (комитеттер төрағаларының орынбасарлары, департамент директорлары және олардың орынбасарлары, әкімдер және олардың орынбасарлары, аппарат басшылары және т.б.)

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:  

 • Ойлау дизайны және дәстүрлі ойлау
 • Уақыт талаптары – үдерістердің кешенділігі және тұрақты өзгерістерді басқару
 • Инновациялардың қажеттілігі
 • Ойлау дизайны, инновацияларды ынталандыру әдістері мен құралдары
 • Мемлекеттік құрылымдардағы ойлау дизайны  
 • Іс жүзіндегі ойлау дизайны
 • Мемлекеттік қызметшілердің қызметінен нақты проблемаларды шешу үшін ойлау дизайны қағидаттарын қолдану
 • Мемлекеттік құрылымдарда инновацияларды енгізу.  Инновацияларға тосқауылдар. Инновацияны енгізудегі басшылардың рөлі

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Тренинг нәтижелері бойынша тыңдаушылар инновациялық ойлауды қалыптастыру және дамытуға, мемлекеттік ұйымда инновация мәдениетін арттыруға, мемлекеттік құрылымдарда ойлау дизайнының принциптерін қолдануға арналған практикалық құралдарды меңгереді.

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • Өзгерістерді басқару
 • Көшбасшылық
 • Өзін-өзі дамыту
 • Қызметті басқару

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 2020 жылғы 25-27 қараша

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 акад. сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: ҚР СІМ құрылымдық бөлімшелерінің басшылары үшін, сондай-ақ қызметі халықаралық ынтымақтастықпен байланысты мемлекеттік органдардың басшылары үшін.

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:  

 • Халықаралық келіссөздер. «Келіссөздер» және олардың динамикалық компоненттерін анықтау.
 • Екі жақты келіссөздер (көп топтық келіссөздер) 
 • Келіссөздер жүргізу үшін қажетті жағдайларды анықтау 
 • Келіссөздер жүргізу.  Симуляция.

Сабақ барысында тыңдаушылар үшін тұрақты кері байланыс қамтамасыз етіледі. Қазақстанның мәдениеті мен эмоциялардың келіссөздер тәртібіне әсері. Екі жақты сөйлесу процестеріндегі медиатордың рөлі. Медиатордың және даулы тараптардың рөлін талдау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Тренинг нәтижелері бойынша тыңдаушылар Қазақстанды халықаралық аренада тиімді көрсетуге көмектесетін келіссөздер жүргізудің практикалық дағдыларын меңгереді.

ҚҰЗЫРЕТТЕР (БҚШ):

 • Қызметті басқару

Абилова Айгерим Женисовна

Кәсіби даму институты

Білім беру бағдарламаларын іске асыру және ілгерілету

кабинетінің меңгерушісі

Тел.: 8 (7172) 75 33 98

e-mail:  aygerim.abilova@apa.kz


Your browser does not support SVGs