» Мемлекеттік қызметке алғаш кірген мемлекеттік қызметшілер үшін (күндізгі оқу нысаны бойынша)

Мемлекеттік қызметке алғаш кірген мемлекеттік қызметшілер үшін (күндізгі оқу нысаны бойынша)

ПӘННІҢ АТАУЫ ӨТКІЗУ ФОРМАТЫ

I. СТРАТЕГИЯЛЫҚ ОЙЛАУ

1 Стратегиялық және бағдарламалық құжаттар Интерактивті талқылау
2 Рухани жаңғыру: қоғамдық сананы жаңғырту Интерактивті талқылау
3 Басқару экономикасы Кейс-стади
4 Стратегиялық жоспарлау Тренинг, Кейс-стади

II. БІРЫҢҒАЙ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК ШЕҢБЕРІ («C» ЖӘНЕ «D» ДЕҢГЕЙЛЕРІ)

5 Ынтымақтастық Тренинг, Кейс-стади
6 Жеделдік Тренинг, Кейс-стади
7 Өзін-өзі дамыту. Мансаптық өсуді ынталандыру. Тренинг, Кейс-стади
8 Жауаптылық және бастамашылдық Тренинг, Кейс-стади
9 Күйзеліске төзімділік Тренинг, Кейс-стади
10 Көрсетілетін қызметті тұтынушыға бағдарлану және оған ақпарат беру Тренинг, Кейс-стади
11 Парасаттылық. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет. Тренинг, Кейс-стади
12 Қызметті басқару және шешімдер қабылдау Тренинг, Кейс-стади

III. БОЛАШАҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР

13 Киберқауіпсіздік негіздері Кейс-стади
14 Мемлекеттік басқарудағы цифрлық технологиялар Кейс-стади
15 Тиімді коммуникация дағдылары Тренинг
16 Коучинг Тренинг
17 Ойлау дизайны Кейс-стади
18 Көшбасшылық және эмоциялық интеллект Кейс-стади
19 Жұртшылық алдында жария сөз сөйлеу Тренинг
20 Жобалық менеджмент Тренинг
21 Жобалық жұмыс бойынша co-teaching Консультация
22 Үлкен деректерді талдау Кейс-стади
23 Латын графикасы негізіндегі ресми жазылым Кейс-стади

IV. БІЛІМДІ ҚОРЫТЫНДЫ БАҚЫЛАУ

24 Жобалық жұмысты қорғау Жоба презентациясы

ӨТКІЗУ МЕРЗІМДЕРІ

БЮДЖЕТТІК НЕГІЗДЕ:
1-лек 20 қаңтар – 7 ақпан
2-лек 10 – 28 ақпан
3-лек 22 маусым – 10 шілде
4-лек 17 – 25 қыркүйек
5-лек 5 – 23 қазан

ШАРТТЫҚ НЕГІЗДЕ:
1-лек 18 ақпан – 6 наурыз
2-лек 3 – 21 тамыз
3-лек 2 – 19 маусым
4-лек 9 – 26 маусым
5-лек 16 маусым – 3 шілде
6-лек 25 тамыз – 11 қыркүйек
7-лек 29 қыркүйек – 16 қазан
8-лек 20 қазан – 6 қараша
9-лек 3 – 20 қараша

Курстардың ұзақтығы:
3 апта, 120 академиялық сағат


Your browser does not support SVGs