Бос орындар

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, КОНКУРС!

 Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы мынадай пәндер бойынша профессор-оқытушылар құрамының бос лауазымдарына орналасуға конкурс жариялайды:  

Мемлекеттік саясаттың ұлттық мектебі:

 

Профессор (4 бірлік)

1

Стратегиялық менеджмент және көшбасшылық (MPM),

Сыбайлас жемқорлықпен күрестің этикалық және заңнамалық негіздер (MACP).

2

Мемлекеттік басқару: теория және анализ (MPA19, EDPM),

Стратегиялық менеджмент және көшбасшылық (MACP, MPA18, MDPA).

3

Сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу және қоғамдық бақылау (MACP),

Сыбайас жемқорлықпен күрес саясаты: жүзеге асыру және бағалау (MPM).

4

Макроэкономикалық анализ (MPA18),

Макроэкономикалық анализ (MPA19),

Мемлекеттік басқаруда қаржы менеджменті (MPM).

Доцент (5 бірлік)

1

Цифрлық жаңғыртуды реттеудің заңнамалық және экономикалық негіздері (MDPA),

Инновациялық трансформацияның менеджменті (жобалық менеджмент) (MDPA, MPM).

2

Сыбайлас жемқорлық бойынша құқық бұзушылықтың жауапкершілігі және құқық қорғау органдарымен қарым-қатынас (MACP),

Ұйымдық мінез-құлық (MPM, MACP, MDPA, EDPM, MPA).

3

Саясатты талдау: бағалау және енгізу (MPA19),

Шығыс және кіріс анализі (EDPM).

4

Мемлекеттік саясат талдауына арналған сандық әдістер (EDPM),

Мемлекеттік басқаруда деректер туралы ғылым (MDPA).

5

Кәсіби коммуникациялар стратегиясы және көпшілік алдында сөйлеу ағылшын тілінде (MPM, MACP, MPA19, MDPA),

Ұжымдық мінез-құлық ағылшын тілінде (MPP).

Аға оқытушы (1 бірлік)

1

Мемлекеттік секторда киберқауіпсіздік (MACP, MPM),

Мемлекеттік басқаруда деректерді талдау негізінде шешім қабылдау (MACP, MPM, MDPA, MPA19).

Басқару институты:

Профессор (5 бірлік)

1

Қолданбалы статистика,

Экономикада сандық технологиялар.

2

Экономикалық саясат анализі,

Басқару экономикасы,

Мемлекеттің заманауи экономикалық саясаты.

3

Салалық экономика,

Ауыл аймақтарын дамыту,

Аймақтық экономика.

4

Әлемдік экономика,

Басқару экономикасы,

Мемлекеттің экономикалық саясаты.

5

Экологиялық және энергетикалық саясат,

Стратегиялық жоспарлау.

Доцент (12 бірлік)

1

Территорияның маркетингі,

Басқару технологиялары.

2

Адами капиталды дамыту,

Стратегиялық менеджмент,

Құзыреттілікті стратегиялық басқару.

3

Мемлекеттік ресурстарды тиімді пайдаланудың аудиті (),

Сәйкестік аудиты және сыбайлас жемқорлыққа қарсы аудит (),

Мемлекеттік сыңайлы және мемлекеттік сектордың қаржы есебі аудиты ().

4

Стратегиялық HR менеджмент,

Адами ресурстарды басқару,

Адами ресурстарды басқаруда сандық технологиялар.

5

Мемлекеттік басқаруда жаһандық сын-тегеуріндер,

Мемлекеттік басқару,

Бизнес және мемлекеттің саясаты.

6

Басқаруда сандық технологиялары,

Мемлекеттік басқаруда сандық технологиялар.

7

Мемлекеттік секторда қаржы менеджменті,

Жергілікті басқаруда қаржы менеджменті.

8

Уақыттық қатарларды талдау,

Қолданбалы эконометрика,

Үлкен деректер.

9

Зерттеу әдістері және деректер анализі,

Зерттеу әдістері және дизайн,

Статистикалық модельдеу.

10

Саясат анализі және шешім қабылдау,

Саясатта инновациялар бойынша жаттығулары. 

11

Қаржы және қаржы анализі (ілгері деңгей),

Бухгалтерлік есеп халықаралық есеп беру стандарттары бойынша.

12

Экономикалық өсу және даму,

Макроэкономикалық анализ,

Басқару шешімдерінің экономикалық анализі.

Аға оқытушы (2 бірлік)

1

Жобалық менеджмент,

Басқару технологиялары,

Өзгерістерді басқару.

2

Тиімділікті басқару,

Мемлекеттік бағдарламалардың экономикалық бағалауы,

Нәтижелерді басқару. 

 

Дипломатия институты:

Профессор (1 бірлік)

1

Қауіпсіздіктің жаңа сын-тегеуріндері (киберқатер, терроризм, діни экстремизм) (MIR),

Жаһандық қауіпсіздік және замануи халықаралық шиеленістер (DIR),

Мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби біліктілігін арттыру семинары, қайта даярлау курстары.

Доцент (1 бірлік)

1

Мемлекеттік анализ (DIR),

Мегатрендтер және жаһандық мәселелер (DIR),

Халықаралық байланыстар бойынша мамандандырылған семинар (MIR),

Мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби біліктілігін арттыру семинары, қайта даярлау курстары.

 

Біліктілік талаптары:

Профессор – PhD немесе бейіні бойынша докторы дәрежесінің (мүмкіндігінше шетелдік ЖОО-ның) не ғылыми дәрежесінің болуы; ғылыми атағының болуы (мүмкіндігінше), ғылыми-педагогикалық қызметте және/немесе мемлекеттік қызметте және/немесе филиалдың қызметі бойынша еңбек өтілі кемінде 8 жыл;

Доцент – PhD немесе бейіні бойынша докторы дәрежесінің (мүмкіндігінше шетелдік ЖОО-ның) не ғылыми дәрежесінің болуы; ғылыми атағының болуы (мүмкіндігінше), ғылыми-педагогикалық қызметте және/немесе мемлекеттік қызметте және/немесе филиалдың қызметі бойынша еңбек өтілі кемінде 5 жыл;

Аға оқытушы – PhD немесе бейіні бойынша докторы дәрежесінің (мүмкіндігінше шетелдік ЖОО-ның) не ғылыми дәрежесінің болуы; не магистр дәрежесінің болуы, ғылыми-педагогикалық қызметте және/немесе мемлекеттік қызметте және/немесе филиалдың қызметі бойынша еңбек өтілі кемінде 3 жыл;

Оқытушы – жоғары білім, магистр дәрежесінің болуы; PhD немесе бейіні бойынша докторы дәрежесінің (мүмкіндігінше шетелдік ЖОО-ның) не ғылыми дәрежесінің болуы (мүмкіндігінше), ғылыми атағының болуы (мүмкіндігінше), ғылыми-педагогикалық қызметте және/немесе мемлекеттік қызметте және/немесе филиалдың қызметі бойынша еңбек өтілі кемінде 3 жыл.

Конкурсқа қатысуға тілек білдірген тұлғалар Академияның ректорының атына өтініш (еркін үлгіде) береді.

Өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі:

1) кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы және формат бойынша түйіндеме;

2) өмірбаян;

3) жоғары білімі, академиялық және ғылыми дәрежесі туралы дипломдардың көшірмесі, ғылыми атағы туралы құжат және  салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы;

4) қайта даярлау және біліктілікті арттыру туралы сертификаттар көшірмесі (болған жағдайда) және  салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы;

5)   ғылыми жұмыстары мен өнертабыстарының тізімі (болған жағдайда);

6) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6697 болып тіркелген) №086 нысан бойынша медициналық анықтама;

7) тұлғаның қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны туралы Қазақстан Республиксының Бас прокуратурасының Құқықтық статистикасы және арнайы есепке алу қомитеті менберілетін, есепке алыну бойынша мәліметінің болуы, не болмауы туралы анықтамасы;

8)    профессор-оқытушы құрамының бос лауазымдарына орналасу үшін білім беру бағдарламасы бойынша жоба презентациясы (электрондық нұсқада, көлемі 10 слайдтан көп емес);

Білім беру бағдарламасының презентация жобасының құрылымы:

Мазмұны

1

Пәннің атауы және сипаттамасы

Академияның аталған білім беру бағдарламасын жүзеге асыруда пәннің ролі және маңызы.

2

Пәнді оқытудағы мақсаты, міндеттері және нәтижесі.

 

3

Пәнді оқытуда қолданылатын әдістер мен құралдар.

 

4

Қолданылған әдебиеттер

(әр әдебиеттің қысқаша анттоциясы). 

Презентация конкурсқа қатысушының үміттенген бос орынның жүктемесінде көрсетілген пәндерден құрылуы қажет.   

 

9) ҚазақстанРеспубликасыДенсаулықсақтаужәнеәлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11304 тіркелген) бекітілген«Наркологиялықұйымнананықтама беру»мемлекеттіккөрсетілетінқызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша конкурсқа қатысушы есепте тұрмайтындығы туралы наркологиялық ұйымнан анықтама (немесе қорытындының нотариалдық куәландырылған көшірмесі);

10) №272 бұйрықпен бекітілген «Психоневрологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша конкурсқа қатысушының есепте тұрмайтындығы туралы психоневрологиялық ұйымнан анықтама.

Құжаттар топтамасын толық ұсынбау өтінішті қабылдаудан бас тартуға негіз болып табылады.

Конкурсқа қатысушы біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (ғылыми жарияланымдардың тізімі, алдыңғы жұмыс орнындағы басшылық берген ұсынымдар), сондай-ақ жұмыс тәжірибесін және біліктілігін растайтын құжаттар бере алады.

Конкурсқа құжаттар тапсыру мерзімі хабарландыру жарияланған күннен бастап 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей жүргізіледі, 2019 жылғы 21 маусым  мен 2019 жылдың 02 тамыз аралығы (сағ.: 09.30-ден 17.30-ғе дейін).

Құжаттарды қабылдау:

hr@apa.kz электрондық поштасы бойынша;

010000, Нұр-Сұлтан қ., Абай даң., 33а, каб. 704 («ПОҚ конкурсына» белгісімен) мекенжайы бойынша пошта немесе қолма-қол беру арқылы жүзеге асырылады.

Конкурс қатысушыларына қойылатын талаптар мен басқа да ақпарат Академия сайтында www.apa.kz, «Бос орындар» бөлімінде http://www.apa.kz/vakansii/ орналасқан.

Тел. 8(7172)75-35-97.

 

 

Құрметті ізденуші,

Сізге біздің қызметке танытқан қызығушылығыңыз үшін алғыс білдіреміз. Академияның табыс кепілі ойлауы прогресшіл, құндылықтарымызды алға жетелейтін жоғары білікті қызметкерлер болып табылатындығына сенеміз. Сізді үлкен команданың бір бөлігі болуға және кәсіби мемлекеттік аппарат құруға өз үлесіңізді қосуға шақырамыз.
Осы бөлімде Сіз өзекті бос орындар мен Академиядағы және оның филиалдарындағы бос лауазымдарға орналасу конкурсы туралы ақпаратты таба аласыз. Түйіндеме жолдау немесе конкурсқа қатысу үшін Сізге ұмтылып отырған лауазым талаптарымен мұқият танысып алу қажет. Одан кейін өз түйіндемеңізді ілеспе хатпен hr@apa.kz электрондық адресіне жолдап, қажеттілік туындаған жағдайда, бос лауазымның атауын көрсете отырып қосымша құжаттарды жіберу керек.

Құрметпен,
Персоналды басқару бөлімі.

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының бос орындары

Сыбайлас жемқорлыққа карсы іс-қимыл мәселелерін зерделеу жөніндегі зерттеу орталығы

Бас сарапшы

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы Сыбайлас жемқорлыққа карсы іс-қимыл мәселелерін зерделеу жөніндегі зерттеу орталығының бас сарапшысы лауазымына білікті кандидат іздейді.

Cіз қолданбалы және тәжірибеге бағытталған зерттеулер жүргізесіз, практикалық ұсыныстарды әзірлеу мақсатында жемқорлықпен күрес бағытында ақпарат жинау және талдау, және түрлі аналитикалық материалдарды дайындайсыз.

Сізге іріктеуден сәтті өту үшін төмендегілер қажет:

 • жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің болуы (мейлінше заңгер маманы бойынша), ғылыми дәрежесі болған жағдайда жұмыс өтілі қажет емес;
 • мамандық бойынша жұмыс өтілі кемінде 3 жыл;
 • аналитикалық жұмыс дағдысы;
 • жемқорлықпен күрес туралы заңнамаларды жетік білу;
 • жоғары кәсіби этика, сыни және цифрлық ойлау, комуникативтік дағдылар;
 • қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін білу.

Егер Сіз өзіңізді осы лауазымға лайықты деп санасаңыз, өз үлесіңізді қосуға және бізбен бірге үздіксіз дамуға дайын болсаңыз, өз түйіндемеңізді hr@apa.kz адресіне 2019 жылғы 09 шілдеге дейін жіберіңіз.

Мемлекеттік басқарудағы жобалық менеджмент орталығы

Бас сарапшы

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы Мемлекеттік басқарудағы жобалық менеджмент орталығына бас сарапшы лауазымына жоғары білікті кандидат іздейді.

Сіз жобалық менеджментті мемлекеттік органдарға енгізу бойынша әдістемелік құжаттарды әзірлеуге қатысасыз, мемлекеттік қызметшілерге жобалық менеджмент бойынша курстар ұйымдастырасыз, жобалық менеджмент саласындағы трендтерді талдайсыз.

Сізге іріктеуден сәтті өту үшін мыналар қажет:

 • жоғары білім, магистр дәрежесінің болғаны жақсы (мүмкіндігінше шетелдік жоғары оқу орнының);
 • мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі кемінде 3 жыл, мүмкіндігінше мемлекеттік басқару жүйесінде;
 • жобалық менеджмент саласында қазақстандық және/немесе шетелдік тәжірибенің, жобалық менеджмент (IPMA, PRINCE2 және т.б.) бойынша кәсіби даярлықтың болуы;
 • кәсіби этика деңгейінің жоғарлығы, сыни және цифрлық ойлау, стресс жағдайларда және қысқа мерзімде маңызды командалық ойыншы дағдысы, жұмысқа позитивті қарау мен жетілдіруге және жетілуге ұмтылу;
 • қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін білу.

Егер Сіз өзіңізді осы лауазымға лайықты деп санасаңыз, өз үлесіңізді қосуға және бізбен бірге үздіксіз дамуға дайын болсаңыз, өз түйіндемеңізді hr@apa.kz адресіне 2019 жылғы 24 мамырына дейін жіберіңіз.

Академиялық бағдарламалар орталығы

Секторының сарапшысы

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы Академиялық бағдарламалар орталығы Білім берудегі цифрлық технологиялар секторының сарапшысы позициясына білікті үміткерді іздейді.

Сіз Орталықтың білім беру қызметіне қатысып, «Platonus» и Canvas ААЖ әкімшілік ету мен оқу процесін мониторингтеуді ұйымдастырып, оқу процесін автоматтандыруды үйлестіріп әрі іске асырып, Академиялық кеңес отырысын ұйымдастыру мен өткізуді жүзеге асыратын боласыз.

Сізге іріктеуден сәтті өту үшін мыналар қажет:

 • жұмыс тәжірибесіне талап қойылмайды;
 • жоғары білім, магистр дәрежесінің болуы (мүмкіндігінше);
 • алдыңғы жұмыс орнынан ұсыным хат, қолданбалы немесе іргелі ғылыми зерттеулерді орындауға қатысу тәжірибесінің болуы артықшылық болып табылады;
 • кәсіби әдептің жоғары деңгейі, сыни және цифрлық ойлау, стрестік жағдайлар барысында негізгі командалық ойыншы дағдылары, жұмысқа позитивтік қарым-қатынас, сондай-ақ жетілдіру мен жетілуге ұмтылыс;
 • қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін білу.

Егер Сіз аталған позицияға өзіңізді ең лайықты үміткер деп есептесеңіз, өз үлесіңізді қосуға және бізбен бірге үздіксіз дамуға дайын болсаңыз, 2019 жылдың 24 мамырына дейін өз түйіндемеңізді hr@apa.kz-қа жіберіңіз.

Қаржы-экономикалық қызмет

Бас инспекторы

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы Қаржы-экономикалық қызметі бухгалтерлік есеп және есептілік секторы материалдық үстелінің бас инспекторы позициясына жоғары білікті үміткерді іздейді.

Сіз бөлімнің тиімді қызметін ұйымдастырып, филиалдардың кредиторлық және дебиторлық берешегіне байланысты филиалдармен Орталық аппараттың өзара қарым-қатынасының регламентін әзірлеуге қатысып, филиалдардың бухгалтерлік есебін жүргізуді реттеп, филиалдар есебі мен олардың Орталық аппаратпен өзара қарым-қатынасын жақсарту және цифрландыруға үлес қосып, филиалдардың дебиторлық және кредиторлық берешектерін есепке алу мен бақылауды жүргізетін боласыз.

Сізге іріктеуден сәтті өту үшін мыналар қажет:

 • мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі 3 жылдан кем емес (мүмкіндігінше жоғары оқу орындарында, ғылыми орталықтарда немесе мемлекеттік кәсіпорындарда);
 • жоғары білім, магистр дәрежесі болуының артықшылығы бар (мүмкіндігінше шетелдік ЖОО);
 • ҚР Кәсіби бухгалтер сертификатының болуы;
 • қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарын, білім саласындағы заңнаманы, бухгалтерлік есепті, ҚР-ның салық, қаржы, азаматтық, еңбек және бюджет заңнамасын білуі;
 • кәсіби әдептің жоғары деңгейі, стратегиялық және талдамалық ойлау, ұйымдастырушылық және жауапкершілік, стрестік жағдайлар барысында негізгі командалық ойыншы дағдылары, өзгерістерді басқару білуі және тиімді шешімдер қабылдау; жұмысқа позитивті қарым-қатынас және жетілдіру мен жетілуге деген ұмтылыс;
 • қазақ және орыс тілдерін еркін білу. Ағылшын тілін білу құпталады.

Егер Сіз аталған позицияға өзіңізді ең лайықты үміткер деп есептесеңіз, өз үлесіңізді қосуға және бізбен бірге үздіксіз дамуға дайын болсаңыз, 2019 жылдың 27 мамырына дейін өз түйіндемеңізді hr@apa.kz-қа жіберіңіз.

Инфрақұрылымдық қызмет көрсету қызметі

Қосалқы жұмысшы

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы қосалқы жұмысшы қызметіне кандидат іздейді.

Сіз Академия ғимаратында тауарлар мен материалдарды, сондай-ақ сақтықты талап ететін материалдарды және шаңды материалдарды қолмен және арбашаларда (вагонеткаларда) тиеуді, түсіруді, орнын ауыстыруды жүзеге асыратын боласыз, сондай-ақ техникалық нормативтерге сәйкес жүктерді төсеуді жүзеге асыратын боласыз.

Сізге іріктеуден сәтті өту үшін мыналар қажет:

 • орта білім;
 • жұмыс тәжірибесі қажет емес;
 • қабылдау-тапсыру және ілеспе құжаттарды ресімдеу тәртібін; жүктерді сұрыптау тәртібін; үй-жайларды, жабдықтарды, құрал-саймандарды тазалау әдістерін білу;
 • кәсіби этика деңгейінің жоғарлығы, жұмысқа позитивті қарау және жетілдіруге және дамуға ұмтылу, жұмысқа жауаптылықпен және парасаттылықпен қарау;
 • тілдерді білуі: қазақ, орыс.

Егер Сіз өзіңізді осы лауазымға лайықты деп санасаңыз, өз түйіндемеңізді 2019 жылдың 24 мамырына дейін дейін hr@apa.kz адресіне жолдаңыз.

Маркетинг және коммуникациялар бөлімі

Аудармашы

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы Маркетинг және коммуникациялар бөлімінің аудармашысы лауазымына білікті кандидат іздейді.

Сіз Академияның құжаттарын және басқа да материалдарды орыс тілінен қазақ және қазақ тілінен орыс тіліне аударатын боласыз. Мәтіндердің тілдік сауаттылығын қамтамасыз ету мақсатында қазақ тіліндегі құжаттарды, ақпараттық және нормативтік материалдарды тексеретін боласыз.

Сіз іріктеуден сәтті өту үшін төмендегілер болу қажет:

 • мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі кемінде 2 жыл;
 • жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) филологиялық білім;
 • мемлекеттік басқару, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы терминологияны білу;
 • кәсіби әдептің жоғары деңгейі, жұмысқа деген позитивтік қарым-қатынас және жетілдіру мен жетілуге ұмтылыс, жұмысқа жоғары жауаптылықпен қарау және парасаттылық;
 • қазақ және орыс тілдерін еркін білу.

Егер Сіз өзіңізді осы лауазымға лайықты деп санасаңыз, өз үлесіңізді қосуға және бізбен бірге үздіксіз дамуға дайын болсаңыз өз түйіндемеңізді 2019 жылдың 26 маусымына дейін дейін hr@apa.kz адресіне жолдаңыз.

Дизайн және оператор

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы Маркетинг және коммуникациялар бөлімінің баяндау дизайны және операторлық жұмыс бойынша консультант позициясына жоғары білікті үміткерді іздейді.

Сіз бөлімнің тиімді қызметін ұйымдастырып, орташа күрделі деңгейдегі полиграфиялық өнімнің макеттерін арнайы баспа бағдарламаларында жасап, әзірленген өнімді материалдық және электрондық тасығыштарда шығаруды іске асырып, шығарылатын баспаларды көркемдік және техникалық рәсімдеумен байланысты мәселелерді шешуге қатысатын боласыз.

Сізге іріктеуден сәтті өту үшін төмендегілер қажет:

 • жоғары білім болған жағдайда – жұмыс өтіліне талаптарды қоюсыз, орта техникалық және кәсіптік білім болған жағдайда – мамандық бойынша 2 жылдан кем емес жұмыс тәжірибесі;
 • тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім немесе орта техникалық және кәсіптік (орта арнайы, орта кәсіптік) білім;
 • қазақстандық және халықаралық кәсіби даму курстарынан қосымша даярлықтың болуы;
 • кәсіби әдептің жоғары деңгейі, сыни және цифрлық ойлау, стрестік жағдайлар кезінде негізгі командалық ойыншы дағдылары, өзгерістерді басқару білу және тиімді шешімдер қабылдау; жұмысқа деген позитивтік қарым-қатынас, сондай-ақ жетілдіру мен жетілуге ұмтылыс;
 • қазақ, орыс және мүмкіндігінше шет (ағылшын) тілдерін еркін білу.

Егер Сіз өзіңізді осы лауазымға лайықты деп санасаңыз, өз үлесіңізді қосуға және бізбен бірге үздіксіз дамуға дайын болсаңыз 2019 жылдың 01 шілдеге дейін өз түйіндемеңізді hr@apa.kz-қа жіберіңіз.

Мемлекеттік сатып алу және ресурстық қамтамасыз ету бөлімі

Бас инспектор

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы Мемлекеттік сатып алу және ресурстық қамтамасыз ету бөліміне бас инспектор лауазымына жоғары білікті кандидат іздейді.

Сіз орталық аппарат пен өңірлік филиалдардың шартты қызметін орындау мақсатында Тапсырыс беруші ретінде тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуға қатысасыз.

Сізге іріктеуден сәтті өту үшін төмендегілер қажет:

 • мемлекеттік сатып алу жүйесінде жұмыс тәжірибесі кемінде 3 жыл;
 • жоғары заң білімі, магистр дәрежесінің болғаны жақсы (мүмкіндігінше шетелдік жоғары оқу орнының);
 • мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бойынша қосымша кәсіби даярлықтың болуы;
 • кәсіби этика мен парасаттылық деңгейінің жоғарлығы, стресс жағдайларда және қысқа мерзімде маңызды командалық ойыншы дағдысы, жұмысқа позитивті қарау мен жетілдіруге және жетілуге ұмтылу;
 • қазақ және орыс тілдерін еркін білу, ағылшын тілін білгені жөн.

Егер Сіз өзіңізді осы лауазымға лайықты деп санасаңыз, өз үлесіңізді қосуға және бізбен бірге үздіксіз дамуға дайын болсаңыз, өз түйіндемеңізді 2019 жылғы 09 шілдеге дейін hr@apa.kz адресіне жіберіңіз.

Мемлекеттік басқарудағы жобалық менеджмент орталығы

Бас сарапшы

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы Мемлекеттік басқарудағы жобалық менеджмент орталығына бас сарапшы лауазымына жоғары білікті кандидат іздейді.

Сіз жобалық менеджментті мемлекеттік органдарға енгізу бойынша әдістемелік құжаттарды әзірлеуге қатысасыз, мемлекеттік қызметшілерге жобалық менеджмент бойынша курстар ұйымдастырасыз, жобалық менеджмент саласындағы трендтерді талдайсыз.

Сізге іріктеуден сәтті өту үшін мыналар қажет:

 • жоғары білім, магистр дәрежесінің болғаны жақсы (мүмкіндігінше шетелдік жоғары оқу орнының);
 • мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі кемінде 3 жыл, мүмкіндігінше мемлекеттік басқару жүйесінде;
 • жобалық менеджмент саласында қазақстандық және/немесе шетелдік тәжірибенің, жобалық менеджмент (IPMA, PRINCE2 және т.б.) бойынша кәсіби даярлықтың болуы;
 • кәсіби этика деңгейінің жоғарлығы, сыни және цифрлық ойлау, стресс жағдайларда және қысқа мерзімде маңызды командалық ойыншы дағдысы, жұмысқа позитивті қарау мен жетілдіруге және жетілуге ұмтылу;
 • қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін білу.

Егер Сіз өзіңізді осы лауазымға лайықты деп санасаңыз, өз үлесіңізді қосуға және бізбен бірге үздіксіз дамуға дайын болсаңыз, өз түйіндемеңізді hr@apa.kz адресіне 2019 жылғы 09 шілдеге дейін жіберіңіз.

Академия филиалдарының бос орындары

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, КОНКУРС!

 Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы филиалдарының профессор-оқытушылар құрамының ашық лауазымдары

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы» РМҚК филиалдарында мынадай бағыттар бойынша профессор-оқытушылар құрамының бос лауазымдарына орналасуға конкурс жариялайды:

І. Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау курстарының (пәндерінің) бағыттары бойынша: 

 • Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасы;
 • Мемлекеттік қызметшілердің цифрлық құзыреттіліктері;
 • Парасаттылық. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет;
 • Жемқорлық экономикасы: мәдени құндылықтары мен бастауы;
 • Стресске төзімділік;
 • Бастамашылдық және өзін-өзі дамыту;
 • Стратегиялық және бағдарламалық құжаттар;
 • Жауапкершілік және жеделдік;
 • Ақпараттық және киберқауіпсіздік. Саясат және технологиялары;
 • Экономикалық өсу және өңірлік деңгейде даму;
 • Жобаларды басқару;
 • Ақпараттандыру және қызметтерді тұтынушыға бағыттау;
 • Көпшілік алдында сөйлеу;
 • Бизнес, туризм және жұмыспен қамту саласындағы аймақтық саясат.
 • Мемлекеттік сатып алу саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл;
 • Мемлекеттік сатып алудағы біріңғай ақпараттық жүйе;
 • Жер қатынастарын басқару;
 • Аймақтың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
 • HR менеджмент;
 • Жұртшылықпен өзара іс-қимыл және жария сөз сөйлеу;
 • Ауқымды деректер негізінде шешім қабылдау;
 • Латын тілі. Ресми хат алмасуды жүргізу;
 • Мемлекеттік қызметтегі еңбек қатынастарын құқықтық реттеу;
 • Аймақтағы инвестициялық жобалар;
 • Аймақтағы өңірлік даму стратегиясы;
 • Аймақтағы жергілікті басқаруды ұйымдастыру;
 • Өңірлік саясаттағы және басқарудағы алдыңғы үрдістер.

 

ІІ. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру тақырыптары бойынша:

 • Стратегиялық басқару және транформациялық басқару;
 • Мемлекеттік сектордағы тиімділікті басқару;
 • Аймақты басру. Қалалық кеңістікті дамыту;
 • Латын әліпбиіне көшу: ресми жазылым және іс қағаздарын жүргізу;
 • Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды басқару;
 • Тиімді менеджмент: жаңа форматтағы менеджерді қайта жүктеу;
 • Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқару: қазіргі реформалар;
 • Бюджеттік процесс: трендтер, проблемалар және шешімдер;
 • Мемлекеттік басқару жүйесіндегі жобаларды басқару: Scrum әдістемесі;
 • Мемлекеттік қызметшілерді бағалау: факторлы-бал шкаласы;
 • Әлеуметтік әріптестік, жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытудан туындайтын аумақтар маркетингі: озат тәжірбие;
 • Жастар ұйымдарымен серіктестік: аймақтың даму әлеуеті;
 • Персоналды басқару (HR-менеджмент);
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет: тұтастықтың бастамашылдықтың, өзін-өзі дамытудың құзыреттілігін қалыптастыру және дамыту;
 • Ақпараттық және киберқауіпсіздік. Политика и технологии;
 • Мемлекеттік саясаттағы ақпараттық технологиялар;
 • Мемлекеттік қызметшілердің этикасы және имиджі;
 • Мемлекеттік басқарудағы үлкен деректерді талдау (Big Data);
 • Сандық мемлекеттік басқару
 • Корпоративтік мәдениет және заманауи кеңседегі коммуникациялар;
 • Мемлекеттік қызмет көрсету сапасы;
 • Информационная и кибербезопасность;
 • Управление государственными закупками;
 • Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызмет жүйесін жетілдіру;
 • Ауыл аймақтарды дамыту және агроөнеркәсіптік кешендерді жаңғырту.

 

Академия филиалдары

Бос лауазымдар

Филиалдардың байланыс мәліметтері

Алматы қаласы

Аға оқытушы

(1 бірлік),

Оқытушы (1 бірлік)

Алматы қаласы, Достык даңғылы, 134

Тел: 8 (7272) 243912

Эл.мекенжай: ala.info@apa.kz

Шымкент қаласы

Доцент (1 бірлік),

Аға оқытушы (2 бірлік)

Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 3

Тел: 8 (7252) 772097

Эл.мекенжай: uko.info@apa.kz

Ақтөбе облысы

Профессор (1 бірлік),

Аға оқытушы (1 бірлік)

Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Маресьев көшесі, 81

Тел: 8 (7132) 552375

Эл.мекенжай: akt.info@apa.kz

Ақмола облысы

Доцент (1 бірлік),

Аға оқытушы (2 бірлік)

Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Абай көшесі 87 Б

Тел: 8 (7162) 256442

Эл.мекенжай: akm.info@apa.kz

Алматы облысы

Аға оқытушы (2 бірлік)

 

 

Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Ақсу көшесі 2а

Тел: 8 (7282) 601214

Эл.мекенжай: alm.info@apa.kz

Атырау облысы

Профессор (1 бірлік),

Аға оқытушы (1 бірлік)

Атырау облысы, Атырау қаласы, Сұлтан Бейбарыс даңғылы, 419

Тел: 8 (7122) 518122

Эл.мекенжай: atr.info@apa.kz  

Шығыс Қазақстан облысы

Доцент (1 бірлік),

Аға оқытушы (2 бірлік)

Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы,

Нұрсұлтан Назарбаев

даңғылы 4.

Тел: 8 (7232) 700866

Эл.мекенжай: vko.info@apa.kz

Жамбыл облысы

Доцент (1 бірлік)

 

Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Рысбек батыр көшесі, 8 А.

Тел: 8 (7262) 568681

Эл.мекенжай: zmb.info@apa.kz

Батыс Қазақстан облысы

Доцент (1 бірлік),

Аға оқытушы (1 бірлік),

Оқытушы (1 бірлік)

 

Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, М. Маметова көшесі, 81.

Тел: 8 (7112) 244724

Эл.мекенжай: zko.info@apa.kz

Қарағанды облысы

Аға оқытушы (1 бірлік)

Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, С. Сейфуллин даңғылы 8/2.

Тел: 8 (7212) 445491

Эл.мекенжай: krg.info@apa.kz

Қостанай облысы

Профессор (1 бірлік),

Доцент (1 бірлік),

Аға оқытушы (2 бірлік)

 

Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Байтұрсынов көшесі 67.

Тел: 8 (7142) 575150

Эл.мекенжай: kos.info@apa.kz

Қызылорда облысы

Аға оқытушы (1 бірлік)

Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Қаныш Сатпаев көшесі 8

Тел: 8 (7242) 264495

Эл. мекенжай: kzo.info@apa.kz

Павлодар облысы

Аға оқытушы (2 бірлік),

Оқытушы (1 бірлік)

 

Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Астана көшесі 59

Тел: 8 (7182) 325760

Эл.мекенжай: pvl.info@apa.kz

Маңғыстау облысы

Аға оқытушы (2 бірлік)

 

Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 14 м/а. № 1 ғимарат

Тел: 8 (7292) 305554

Эл.мекенжай:mng.info@apa.kz

Түркістан облысы

Профессор (1 бірлік),

Доцент (1 бірлік),

Аға оқытушы (1 бірлік)

Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Б. Саттарханов даңғылы 69

Тел: 8 (7253) 372104

Эл.мекенжай: trk.info@apa.kz

Солтүстік Қазақстан облысы

Аға оқытушы (1 бірлік)

Солтүстік Қазақстан, Петропавловск қаласы, Қазақстан Конституциясы 38

Тел: 8 (7152) 365090

Эл.мекенжай: sko.info@apa.kz

 

Біліктілік талаптары:

Профессор – PhD немесе бейіні бойынша докторы дәрежесінің (мүмкіндігінше шетелдік ЖОО-ның) не ғылыми дәрежесінің болуы; ғылыми атағының болуы (мүмкіндігінше), ғылыми-педагогикалық қызметте және/немесе мемлекеттік қызметте және/немесе филиалдың қызметі бойынша еңбек өтілі кемінде 8 жыл;

Доцент – PhD немесе бейіні бойынша докторы дәрежесінің (мүмкіндігінше шетелдік ЖОО-ның) не ғылыми дәрежесінің болуы; ғылыми атағының болуы (мүмкіндігінше), ғылыми-педагогикалық қызметте және/немесе мемлекеттік қызметте және/немесе филиалдың қызметі бойынша еңбек өтілі кемінде 5 жыл;

Аға оқытушы – PhD немесе бейіні бойынша докторы дәрежесінің (мүмкіндігінше шетелдік ЖОО-ның) не ғылыми дәрежесінің болуы; не магистр дәрежесінің болуы, ғылыми-педагогикалық қызметте және/немесе мемлекеттік қызметте және/немесе филиалдың қызметі бойынша еңбек өтілі кемінде 3 жыл;

Оқытушы – жоғары білім, магистр дәрежесінің болуы; PhD немесе бейіні бойынша докторы дәрежесінің (мүмкіндігінше шетелдік ЖОО-ның) не ғылыми дәрежесінің болуы (мүмкіндігінше), ғылыми атағының болуы (мүмкіндігінше), ғылыми-педагогикалық қызметте және/немесе мемлекеттік қызметте және/немесе филиалдың қызметі бойынша еңбек өтілі кемінде 3 жыл.

Конкурсқа қатысуға тілек білдірген тұлғалар Академияның филиалы директорының атына өтініш (еркін үлгіде) береді.

Өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі:

1) кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы;

2) өмірбаян;

3) жоғары білімі, академиялық және ғылыми дәрежесі туралы дипломдардың көшірмесі, ғылыми атағы туралы құжат және  салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы;

4) қайта даярлау және біліктілікті арттыру туралы сертификаттар көшірмесі (болған жағдайда) және  салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы;

5)   ғылыми жұмыстары мен өнертабыстарының тізімі (болған жағдайда);

6) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6697 болып тіркелген) №086 нысан бойынша медициналық анықтама;

7) тұлғаның қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны туралы Қазақстан Республиксының Бас прокуратурасының Құқықтық статистикасы және арнайы есепке алу қомитеті менберілетін, есепке алыну бойынша мәліметінің болуы, не болмауы туралы анықтамасы;

8)    профессор-оқытушы құрамының бос лауазымдарына орналасу үшін білім беру бағдарламасы бойынша жоба презентациясы (электрондық нұсқада, көлемі 10 слайдтан көп емес);

9) ҚазақстанРеспубликасыДенсаулықсақтаужәнеәлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11304 тіркелген) бекітілген«Наркологиялықұйымнананықтама беру»мемлекеттіккөрсетілетінқызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша конкурсқа қатысушы есепте тұрмайтындығы туралы наркологиялық ұйымнан анықтама (немесе қорытындының нотариалдық куәландырылған көшірмесі);

10) №272 бұйрықпен бекітілген «Психоневрологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша конкурсқа қатысушының есепте тұрмайтындығы туралы психоневрологиялық ұйымнан анықтама.

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну өтінішті қабылдаудан бас тарту үшін негіз болып табылады. 

Конкурсқа қатысушы біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне (ғылыми жарияланымдарының тізімі, алдындағы жұмыс орнының басшылығынан ұсыным) қатысты қосымша ақпаратты, сондай-ақ жұмыс тәжірибесі мен біліктілігін растайтын құжаттарды ұсынуға құқылы.

Презентация үшін мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру семинарларының кемінде 2 тақырыбын және қайта даярлау курстарының кемінде 2 пәнін дайындау қажет.

Конкурсқа қатысуға тілек білдірген тұлғалар Академия филиалдары директорларының атына өтініш береді.

Конкурсқа құжаттарды тапсыру мерзімі – хабарландыруды жариялаған күннен бастап 30 күнтізбелік күннен кеш емес, сағат 08.30-ден 17.30-ға дейін 2019 жылдың 19 маусымынан бастап 2019 жылдың 18 шілдесіне дейін.

Конкурстың өтетін жері: Астана қ., Абай көшесі, 33А немесе видео-конференс-байланыс арқылы.

Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалы

«Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы» РМҚК, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Абай көшесі, 33 А, эл.адресі: hr@apa.kz,  телефон: 8 (7172) 75-34-89, ресми сайт: www.apa.kz, бос лауазымға орналасу үшін жоғары білікті кандидаттарды іздейді:

Бос лауазымдар

Филиалдардың байланыс деректері

Академияның Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының директоры

(1 бірлік)

070004, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Тәуелсіздік даңғылы 4.

Электрондық мекенжай: vko.info@apa.kz

Тел: 8 (7232) 700866, 701910

Біліктілікке қойылатын талаптар: білім беру ұйымдарында басқарушы лауазымда немесе мамандық бойынша кемінде 5 жыл (мүмкіндігінше шетелдік немесе Қазақстанның жоғары рейтингтік ЖОО) және/немесе мемлекеттік қызметте және/немесе филиалдың бейіні бойынша орталық звеноның басқарушы лауазымдарында жұмыс тәжірибесі.

Білімі: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімнің, магистр дәрежесінің болуы (мүмкіндігінше шетелдік ЖОО), мүмкіндігінше PhD немесе бейіні бойынша доктор не ғылыми дәреженің, ғылыми атақтың болуы.

Негізгі лауазымдық міндеттері: Академияның Стратегиясына және Филиалдың негізгі міндеттері мен функцияларына сәйкес стратегиялық жоспарлауға, тиімді қызметті ұйымдастыруға және Филиалды әкімшілік басқаруды жүзеге асырады. 

Жұмыс жағдайы: 1,5-нан 2,5-ға дейін арттыру коэффициентін қолдана отырып, өтілі бойынша еңбекақы, сауықтыруға арналған жәрдемақымен                               56 күнтізбелік күн жыл сайынғы демалыс.

Конкурсқа қатысуға тілек білдірген тұлғалар Академия ректорының атына өтініш береді.

Өтінішке келесі құжаттар қоса беріледі:

 • жеке куәліктің көшірмесі;
 • жоғары білімі, академиялық және ғылыми дәрежесі туралы дипломдардың көшірмесі, ғылыми атағы туралы құжат;
 • еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
 • түйіндеме;
 • азаматтар олардың біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейі мен беделіне қатысты қосымша ақпаратты (біліктілікті арттыру, ғылыми дәреже мен атақты беру туралы құжаттардың көшірмелері, мінездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар, олардың кәсіби қызметі мен біліктілігін сипаттайтын басқа да мәліметтерді) ұсына алады.

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну өтінішті қабылдаудан бас тартуға негіз болып табылады.

Қызметі туралы қысқаша сипаттама: Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары мен орталық мемлекеттік органдарының аумақтық бөлімшелерінің мемлекеттік қызметшілерін, дипломатиялық қызмет персоналын, соттарды, сот жүйесінің қызметкерлерін, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін, әскери қызметкерлерді, азаматтық қызметшілерді, мемлекеттік мекемелер, кәсіпорындар қызметкерлерін, мемлекеттің қатысуымен заңды тұлғаларды, сондай-ақ мемлекеттік мекемелермен өзара әрекет ететін тұлғаларды қайта даярлау курстарын, біліктілігін арттыру семинарларын ұйымдастырады және өткізеді, сонымен бірге мемлекеттік басқаруда жобалық менеджментті дамыту және енгізу.

Құжаттарды қабылдау аяқталатын күні мен уақыты: хабарландыруды жариялаған күннен бастап 15 күнтізбелік күннен кеш емес, сағат 08.30-дан 17.30-ға дейін 2019 жылдың 19 маусымынан бастап 2019 жылдың 03 шілдесіне дейін.

Құжаттарды қабылдау қолма-қол немесе пошта арқылы не электрондық пошта бойынша жүргізіледі.

Конкурстың өтетін жері: Нұр-Сұлтан қаласы, Абай көшесі, 33А немесе видео-конференс-байланыс арқылы немесе үміткердің тұратын жері немесе Академия филиалының орналасқан жері бойынша.

Ақтөбе облысы бойынша филиалы

Кабинетінің меңгерушісі

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының Ақтөбе облысы бойынша филиалы Білім беру бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру кабинетінің меңгерушісі лауазымына жоғары білікті кандидатты іздейді.

Сіз Филиалдың оқу процессін жоспарлау және үйлестіру, облыстың мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру семинарлары мен қайта даярлау курстарының бағдарламаларын әзірлеу және ұйымдастыру жұмыстарын жүзеге асырасыз.

Сізге іріктеуден сәтті өту үшін мыналар қажет:

 • Білім беру ұйымдарында немесе мамандығы бойынша басшы лауазымында және/немесе мемлекеттік қызметтегі жұмыс тәжірибесі кемінде 3 жыл;
 • Жоғары білім (шетелдік жоғары оқу орны дипломының болғаны жақсы) магистр дәрежесінің болуы, сондай-ақ, PhD дәрежесінің немесе профиль бойынша доктор немесе ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы болғаны жақсы;
 • Біліктілікті арттыру және/немесе оқу бағдарламаларына қатысу туралы қазақстандық және халықаралық сертификаттардың (куәліктердің) болуы;
 • Кәсіби этика мен парасаттылық деңгейінің жоғарылығы, стресс жағдайларда және қысқа мерзімде жедел жоспарлау дағдысы және жұмыс процессін тиімді ұйымдастыру қабілеті, жұмысқа оң көзқарас, жетілдіруге және жетілуге ұмтылу;
 • Қазақ және орыс тілдерін еркін білу, ағылшын тілін білгені жөн.

Егер Сіз өзіңізді осы лауазымға лайықты деп санасаңыз, өз үлесіңізді қосуға және бізбен бірге үздіксіз дамуға дайын болсаңыз, өз түйіндемеңізді 2019 жылдың 05 шілдесіне дейін akt.info@apa.kz адресіне жіберіңіз.

Аға әдіскер (жүктілікке байланысты демалыстағы негізгі қызметкер орнына)

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының Ақтөбе облысы бойынша филиалы Білім беру бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру кабинетінің Аға әдіскері лауазымына жоғары білікті кандидат іздейді (жүктілікке байланысты демалыстағы негізгі қызметкер орнына).

Сіз Филиалдың оқу процессін жоспарлау және ұйымдастыру, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру семинарлары мен қайта даярлау курстарының бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру жұмыстарына тікелей қатысасыз және мемлекеттік органдар, лекторлар мен мемлекеттік қызметшілермен тығыз ықпалдастықта боласыз.

Сізге іріктеуден сәтті өту үшін мыналар қажет:

 • білім саласындағы жұмыс тәжірибесі кемінде 5 жыл;
 • жоғары білім, магистр дәрежесінің болғаны жақсы (шетелдік жоғары оқу орны дипломының болуы құпталады);
 • «біліктілікті арттыру және/немесе оқу бағдарламаларына қатысу туралы қазақстандық және халықаралық сертификаттардың (куәліктердің) болуы;
 • кәсіби этика мен парасаттылық деңгейінің жоғарылығы, қызмет көрсетуге бағдарлану, тиімді коммуникативтік дағдылар, тайм-менеджмент, стресс жағдайларда және қысқа мерзімде жұмысты соңына жеткізе атқару қабілеті, жұмысқа оң көзқарас, жетілдіруге және жетілуге ұмтылу;
 • қазақ және орыс тілдерін еркін білу, ағылшын тілін білгені жөн.

Егер Сіз өзіңізді осы лауазымға лайықты деп санасаңыз, өз үлесіңізді қосуға және бізбен бірге үздіксіз дамуға дайын болсаңыз, өз түйіндемеңізді 2019 жылдың 05 шілдесіне дейін akt.info@apa.kz адресіне жіберіңіз.

Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалы

Кабинетінің меңгерушісі

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалы білім беру бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру кабинетінің меңгерушісі лауазымына жоғары білікті кандидатты іздейді.

Сіз Филиалдың оқу процессін жоспарлау және үйлестіру, облыстың мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру семинарлары мен қайта даярлау курстарының бағдарламаларын әзірлеу және ұйымдастыру жұмыстарын жүзеге асырасыз.

Сізге іріктеуден сәтті өту үшін мыналар қажет:

   • білім беру ұйымдарында немесе мамандығы бойынша басшы лауазымында және/немесе мемлекеттік қызметтегі жұмыс тәжірибесі кемінде 3 жыл;
   • Жоғары білім (шетелдік жоғары оқу орны дипломының болғаны жақсы) магистр дәрежесінің болуы, сондай-ақ, PhD дәрежесінің немесе профиль бойынша доктор немесе ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы болғаны жақсы;
   • Біліктілікті арттыру және/немесе оқу бағдарламаларына қатысу туралы қазақстандық және халықаралық сертификаттардың (куәліктердің) болуы;
   • Кәсіби этика мен парасаттылық деңгейінің жоғарылығы, стресс жағдайларда және қысқа мерзімде жедел жоспарлау дағдысы және жұмыс процессін тиімді ұйымдастыру қабілеті, жұмысқа оң көзқарас, жетілдіруге және жетілуге ұмтылу;
   • Қазақ және орыс тілдерін еркін білу, ағылшын тілін білгені жөн.

   Егер Сіз өзіңізді осы лауазымға лайықты деп санасаңыз, өз үлесіңізді қосуға және бізбен бірге үздіксіз дамуға дайын болсаңыз, өз түйіндемеңізді 2019 жылдың 10 маусымына дейін sko.info@apa.kz адресіне жіберіңіз.

Бас инспекторы заңгер-HR менеджер

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалы әкімшілік бөлімінің бас инспекторы заңгер-HR менеджері (негізгі қызметкердің бала күтімі бойынша демалысы кезеңіне) лауазымына жоғары білікті кандидатты іздейді.

Сіз Филиалдың кінәрат-талап қою, құқықтық сараптама және ішкі құжаттарды дайындау жұмыстарына қатысасыз.

Сізге іріктеуден сәтті өту үшін мыналар қажет:

   • мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі кемінде 3 жыл;
   • біліктілікті арттыру және/немесе оқу бағдарламаларына қатысу туралы қазақстандық және халықаралық сертификаттардың (куәліктердің) болуы;
   • кәсіби этика мен парасаттылық деңгейінің жоғарлығы, стресс жағдайларда және қысқа мерзімде маңызды командалық ойыншы дағдысы, жұмысқа позитивті қарау мен жетілдіруге және жетілуге ұмтылу;
   • қазақ және орыс тілдерін еркін білу, ағылшын тілін білгені жөн.

   Егер Сіз өзіңізді осы лауазымға лайықты деп санасаңыз, өз үлесіңізді қосуға және бізбен бірге үздіксіз дамуға дайын болсаңыз, өз түйіндемеңізді 2019 жылдың 7 маусымна дейін sko.info@apa.kz адресіне жіберіңіз.

Бас инспекторы заңгер-HR менеджер

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалы әкімшілік бөлімінің бас инспекторы заңгер-HR менеджері (негізгі қызметкердің бала күтімі бойынша демалысы кезеңіне) лауазымына жоғары білікті кандидатты іздейді.

Сіз Филиалдың кінәрат-талап қою, құқықтық сараптама және ішкі құжаттарды дайындау жұмыстарына қатысасыз.

Сізге іріктеуден сәтті өту үшін мыналар қажет:

   • мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі кемінде 3 жыл;
   • жоғары заң білімі, магистр дәрежесінің болғаны жақсы (мүмкіндігінше шетелдік жоғары оқу орнының);
   • біліктілікті арттыру және/немесе оқу бағдарламаларына қатысу туралы қазақстандық және халықаралық сертификаттардың (куәліктердің) болуы;
   • кәсіби этика мен парасаттылық деңгейінің жоғарлығы, стресс жағдайларда және қысқа мерзімде маңызды командалық ойыншы дағдысы, жұмысқа позитивті қарау мен жетілдіруге және жетілуге ұмтылу;
   • қазақ және орыс тілдерін еркін білу, ағылшын тілін білгені жөн.

   Егер Сіз өзіңізді осы лауазымға лайықты деп санасаңыз, өз үлесіңізді қосуға және бізбен бірге үздіксіз дамуға дайын болсаңыз, өз түйіндемеңізді 2019 жылдың 5 шілдесіне дейін sko.info@apa.kz адресіне жіберіңіз.

Түркістан облысы бойынша филиалы

Аға әдіскері

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының Түркістан облысы бойынша филиалы Білім беру бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру кабинетінің Аға әдіскері лауазымына жоғары білікті кандидат іздейді.

Сіз Филиалдың оқу процессін жоспарлау және ұйымдастыру, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру семинарлары мен қайта даярлау курстарының бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру жұмыстарына тікелей қатысасыз және мемлекеттік органдар, лекторлар мен мемлекеттік қызметшілермен тығыз ықпалдастықта боласыз.

білім саласындағы жұмыс тәжірибесі кемінде 5 жыл;

 • жоғары білім, магистр дәрежесінің болғаны жақсы (шетелдік жоғары оқу орны дипломының болуы құпталады);
 • «біліктілікті арттыру және/немесе оқу бағдарламаларына қатысу туралы қазақстандық және халықаралық сертификаттардың (куәліктердің) болуы;
 • кәсіби этика мен парасаттылық деңгейінің жоғарылығы, қызмет көрсетуге бағдарлану, тиімді коммуникативтік дағдылар, тайм-менеджмент, стресс жағдайларда және қысқа мерзімде жұмысты соңына жеткізе атқару қабілеті, жұмысқа оң көзқарас, жетілдіруге және жетілуге ұмтылу;
 • қазақ және орыс тілдерін еркін білу, ағылшын тілін білгені жөн.

Егер Сіз өзіңізді осы лауазымға лайықты деп санасаңыз, өз үлесіңізді қосуға және бізбен бірге үздіксіз дамуға дайын болсаңыз, өз түйіндемеңізді 2019 жылдың 28 маусымына дейін trk.info@apa.kz адресіне жіберіңіз.