» Эссе тақырыптары

Эссе тақырыптары

Мемлекеттiк саясаттың ұлттық мектебi

Мемлекеттік менеджмент (MPM)

«Қазақстандықтардың әл-ауқатының арттыру өсуі: табыс кірісті және пен тұрмыс сапасын өмір сүру сапасын көтеру арттыру», атты Қазақстан Республикасы Президенті Н. Назарбаевтың 2018 жылдың 5 қазанындағы жолдауында атап көрсеткендей, «Кез келген реформаларды іске асыру барысында өзінің барлық іс-қимылын халықтың әл-ауқатын арттыруға арнайтын жинақы әрі тиімді мемлекеттік аппарат маңызды рөл атқаратын боладыӨзінің барлық әрекетін халықтың әл-ауқатын көтеру призмасы арқылы қарауға міндеттенген кез-келген реформаны жүзеге асыруда маңызды рөлді ықшам әрі тиімді мемлекеттік аппарат атқарады». Тапсырма: Мемлекеттік органдардың тиімді қызмет атқару критерийлері мен оларды жүзеге асыруын Сіздің мемлекеттік органыңыз мысалында елестетіп көріңіз.

Мемлекеттік басқару (MPA)

Өмір сүру деңгейін көтеру қажеттілігі «Қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыру: кірісті және өмір сүру сапасын көтеру», атты Қазақстан Республикасы Президенті Н. Назарбаевтың 2018 жылдың 5 қазанындағы жолдауында атап көрсетті. Тапсырма: Азаматтардың қажеттілігіне негізделген және жұмсалаған қаражаттарды максималды беру жөнінде мемлекеттік аппараттардың қызметіне байланысты Сізден сараптама жүргізіп, және өз ұсынымдарыңызды жасаыңыз.

Цифрлық мемлекеттік басқару (MDPA)

Қазіргі таңда цифрлық жаһандандыру процесі жүріп жатыр. Сонымен қатар, Қазақстанда цифрлық даму басымдылығы айқындалып, және ұлттық цифрландыру бағдарламалардысы цифрландыру жүзеге асырылып жатыр. «Цифрлы Қазақстан» 2018-2022 жылдардағыға арналған ұлттық бағдарламада оны жүзеге асырудағы негізгі рөл мемлекетке берілген. Тапсырма: Өзіңіздің мемлекеттік органыңыз мысалында цифрландырудың мүмкіндіктерін сараптаңыз.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат (MACP)

Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдардағы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясында сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты жүзеге асырудың сапалы жаңа қадамдары көрсетілген. Жемқорлыққа қарсы әрекет жүйесінде негізін қалаушы ретінде жемқорлық тәуекелдерін және минимизациялау, оның пайда болуының шарты мен себептерін анықтау және минимизациялау болып табылады. Тапсырма: Сіз қызмет атқаратын мемлекеттік органның жемқорлық тәуекелдерін анықтаңыз және оларды минимизациялауғада бағытталған ұсынымдар беріңіз.

Басқару институты

Экономика (ME)

Ұзақ мерзімді келешекте халықтың өмір сүру сапасының өсуіне мемлекеттің (аймақтың) өндіруші өнеркәсіп салаларын дамытудың оң ықпалын растаңыз немесе жоққа шығарыңыз.

Мемлекеттік саясат (МРР)

Сіз қызмет атқаратын мемлекеттік органның үлгісінде басқару шешімдерін қабылдау кезінде қоғамды тарту қажеттілігін растаңыз немесе жоққа шығарыңыз.

Өңірлік даму (MRD)

Сіздің аймағыңыздың экономикалық дербестігін қамтамасыз етудің қажеттілігін растаңыз немесе жоққа шығарыңыз.

Мемлекеттік саясат және құқық (MPPL)

Басқару жүйесін орталықсыздандыру (децентрализация) қажеттілігін растаңыз немесе жоққа шығарыңыз.

Адами ресурстарды басқару (MHRM)

Сіз қызмет атқаратын мемлекеттік органның үлгісінде ұйымдастыру мәдениетін өзгерту қажеттілігін растаңыз немесе жоққа шығарыңыз.

Дипломатия институты

Халықаралық қатынастар (MIR)

Қазақстан Республикасының қазіргі кезеңдегі сыртқы саясаты: геосаясат немесе геоэкономика. Таңдаған бағыттың басымдылығын негіздеңіз.


Your browser does not support SVGs