» Мемлекеттік қызметке алғаш кірген мемлекеттік қызметшілер үшін (күндізгі-қашықтықтан)

Мемлекеттік қызметке алғаш кірген мемлекеттік қызметшілер үшін (күндізгі-қашықтықтан)

ПӘННІҢ АТАУЫ ӨТКІЗУ ФОРМАТЫ

I. СТРАТЕГИЯЛЫҚ ОЙЛАУ

1 Стратегиялық жоспарлау Тренинг
2 Рухани жаңғыру: қоғамдық сананы жаңғырту Интерактивті талқылау
3 Қазақстан Республикасының экономикалық саясаты Тренинг, Кейс-стади
4 Стратегиялық және бағдарламалық құжаттар Тренинг, Кейс-стади

II. БІРЫҢҒАЙ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК ШЕҢБЕРІ («C» ЖӘНЕ «D» ДЕҢГЕЙЛЕРІ)

5 Ынтымақтастық Тренинг, Кейс-стади
6 Жеделдік Тренинг, Кейс-стади
7 Өзін-өзі дамыту. Мансаптық өсуді ынталандыру. Тренинг, Кейс-стади
8 Көрсетілетін қызметті тұтынушыға бағдарлану және оған ақпарат беру Тренинг, Кейс-стади
9 Жауаптылық және бастамашылдық Тренинг, Кейс-стади
10 Күйзеліске төзімділік Тренинг, Кейс-стади
11 Қызметті басқару және шешімдер қабылдау Тренинг, Кейс-стади
12 Парасаттылық. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет. Тренинг, Кейс-стади

III. БОЛАШАҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР

13 Жобалық менеджмент Кейс-стади
14 Жобалық жұмыс бойынша co-teaching Консультация
15 Көшбасшылық және эмоциялық интеллект Тренинг
16 Киберқауіпсіздік негіздері Тренинг
17 Мемлекеттік басқарудағы цифрлық технологиялар Кейс-стади
18 Ойлау дизайны Кейс-стади
19 Тиімді коммуникация дағдылары Тренинг
20 Жұртшылық алдында жария сөз сөйлеу Тренинг
21 Коучинг Тренинг
22 Ауқымды деректер негізінде шешім қабылдау Кейс-стади
23 Латын графикасы негізіндегі ресми жазылым Кейс-стади

IV. БІЛІМДІ ҚОРЫТЫНДЫ БАҚЫЛАУ

24 Жобалық жұмысты қорғау Жоба презентациясы

ӨТКІЗУ МЕРЗІМДЕРІ

НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ:
1-лек 27 ақпан – 21 ақпан
2-лек 18 мамыр – 12 маусым
3-лек 14 қыркүйек – 9 қазан
4-лек 21 қыркүйек – 16 қазан

Курстардың ұзақтығы:
3 апта, 120 академиялық сағат

 

 

 

 

 


Your browser does not support SVGs